Zabytki

Zabytki

  • 21-11-2018
W gminie Korsze znajduje się wiele obiektów zabytkowych wskazujących na ślady osadnictwa z różnych epok, od kamiennej do nowożytnej. Na terenie gminy znajdują się cmentarzyska, grodziska, kurhany starożytne i inne obiekty, przy których do chwili obecnej prowadzone są prace archeologiczne. Do tej pory w Równinie Dolnej odkryto 350 grobów ludzkich i 70 pochówków końskich. Odkryto również ślady kultury lendzielskiej.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych w Korszach:
  • Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Podwyższonego Krzyża Świętego z 1903 roku ( zdjęcie)
  • Kościół ewangelicki z 1905 roku, obecnie Prawosławny p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła  ( zdjęcie)
  • Dom przy ul. Mickiewicza 6
  • Dom przy ul. Mickiewicza 17
  • Willa przy ul. Mickiewicza 21
  • Kolejowa wieża ciśnień (3 szt.) - ewenement w skali europejskiej stanowi grupa 3 wieży ciśnień, każda o innej technologii działania.
  • Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach, przy ul. Wolności 5a

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją