Miasta Partnerskie

Współpraca zagraniczna

  • 19-11-2018
Celem partnerstwa miast jest współpraca ludzi, niezależnie od granic państwowych. Międzynarodowe kontakty Korsz mają na celu podejmowanie i umacnianie wszelkich działań zmierzających do:
  • Współpracy władz lokalnych
  • Współpracy gospodarczej
  • Współpracy kulturalnej i sportowej
  • Współpracy w zakresie tworzenia infrastruktury transportowej
  • Poznania historii, dziedzictwa i bogactwa kulturowego
  • Wspólnej promocji miast partnerskich
  • Współpracy firm komunalnych
 
Porozumienie o współpracy partnerskiej między miastem Ejszyszki a Gminą Korsze zostało podpisane 7 lipca 2007 roku.
 
Miasto Ejszyszki (Eisiskiu) – jedna z najstarszych miejscowości Wileńszczyzny (70 km na południe od Wilna). Nazwa miasta, według legendy, wywodzi się od jednego z najdzielniejszych wojów litewskich, Eisziusa, który dostał te ziemie w XI w. w nagrodę za odzyskanie ich od książąt ruskich. Prawa miejskie nadał osadzie Jan III Sobieski w XVII w. Przez miasto przebiegał ważny szlak, zwany ,,gościńcem raduńskim", prowadzący z Wilna do Krakowa. Mimo to miasto nie rozwinęło się nigdy w większy ośrodek. Na początku XIX w. niedaleko Ejszyszek była stacja telegrafu optycznego linii Warszawa - Sankt Petersburg.
 
Ejszyszki  liczą ok. 3700 mieszkańców. W miasteczku działają dwie szkoły średnie (polska, litewska z filią rosyjskiej), szkoła muzyczna, szkoła sportowa im. Antoniego Ratkiewicza, dwa przedszkola (polskie i litewskie) oraz Dom Polski. Zdecydowaną większość mieszkańców miasteczka stanowią Polacy (ok. 85 proc.).
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją