Mocne strony miasta.

Gmina Korsze – Gminą Fair Play 2009

  • 21-11-2018
 
Konkurs "Gmina Fair Play" – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie promocji etyki i wspierania przedsiębiorczości zarówno po stronie biznesu, jak i samorządów lokalnych.

Zestaw cech, którymi powinna wykazać się „Gmina Fair Play”, a są to:
  • aktywne podejmowanie działań organizacyjnych, promocyjnych i finansowych mających na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy,
  • dążenie do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
  • dotrzymywanie podjętych zobowiązań,
  • stałe polepszanie infrastruktury gminnej, 
  • promowanie pro-ekologicznych inwestycji i obiektów dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • praworządność i wysoki poziomem etyczny pracowników gminy,
  • prowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz dbałość o zaspokojenie ich potrzeb
  • współpraca z lokalnym biznesem.
Przyznanie gminie certyfikatu jest poprzedzone wielomiesięczną i wieloetapowa weryfikacją. W I etapie gminy samodzielnie wypełniają obszerną ankietę - dane z czterech ostatnich lat, w której udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące oferty inwestycyjnej, obsługi inwestorów, udogodnień, jakie gmina oferuje przedsiębiorcom, planowania przestrzennego, rozwoju infrastruktury technicznej, promocji gminy, w tym promocji gospodarczej, inwestycji gminnych i komercyjnych, otwartości społeczności lokalnej na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Do wypełnionej ankiety gminy dołączają dokumenty oraz materiały promocyjne potwierdzające przedstawione informacje.

Następnie wszystkie ankiety oceniane są przez co najmniej trzech audytorów i punktowane. Punkty uzyskane przez daną gminę w I etapie to średnia ocen audytorów oceniających tą gminę. Zdobycie 72 na 100 możliwych punktów kwalifikuje gminę do II etapu. 

W II etapie wszystkie gminy odwiedzane są przez audytorów, których zadaniem jest potwierdzenie informacji przedstawionych przez gminy w ankietach. W tym celu w gminie organizowany jest audyt, w ramach którego audytor przeprowadza spotkania z przedstawicielami danej gminy, władzami, pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę inwestorów, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji i organizacji otoczenia biznesu (banków, firm ubezpieczeniowych, dostawców mediów itp.). Audytor bada terminowość i prawidłowość wydawanych decyzji związanych z inwestycjami, a także zwiedza gminę i dokonuje przeglądu inwestycji realizowanych zarówno przez gminę, jak i prywatnych inwestorów - osoby indywidualne, przedsiębiorstwa oraz inne instytucje. Inwestorzy uczestniczą również w weryfikacji gmin. Równolegle z audytami w gminach biuro programu przeprowadza badania opinii inwestorów, którzy zrealizowali lub realizują inwestycje na terenie gmin. Inwestorzy oceniają gminę odpowiadając na 20 pytań związanych z prowadzeniem inwestycji i działalności gospodarczej na terenie danej gminy. Audytor następnie sporządza raport benchmarkingowy, w którym można zobaczyć jak dana gmina wypadła w opinii lokalnych inwestorów. 
 
Uzyskanie tytułu GMINA FAIR PLAY i Certyfikatu potwierdza rzetelność gminy wobec inwestorów, jak również zobowiązuje do utrzymywania wysokiego poziomu obsługi inwestorów i doskonalenia go. Certyfikat "Gmina Fair Play" wyróżnia nagrodzony samorząd na tle innych gmin, a dla inwestora jest gwarancja rzetelności ze strony gminy.

Gmina nagrodzona certyfikatem "Gmina Fair Play" jest godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne, zapewnia przyjazny klimat dla inwestorów oraz ich profesjonalną obsługę. Dba również o codzienne potrzeby mieszkańców.

Więcej informacji na stronie: 
Katalog Ofert Inwestycyjnych "Gmina Fair Play 2009":

Uroczysta gala wręczenia certyfikatów odbyła się 4 grudnia 2009 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Gminę Korsze reprezentował Ryszard Ostrowski, Burmistrz Korsz.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją