„Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze”

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana

  • 21-11-2018
30 listopada 2017 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój nowoczesnej 
e-administracji w Gminie Korsze” przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Burmistrza Korsz Ryszarda Ostrowskiego i Skarbnik Gminy Annę Sidorowicz.
 
W ramach projektu "Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze" zaplanowano uruchomienie Centralnej Platformy E-Usług Mieszkańca i elektronicznego systemu obiegu dokumentów w urzędzie. Zmodernizowany zostanie system dziedzinowy, strona internetowa urzędu, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt informatyczny i oprogramowanie, a także utworzony zostanie Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego.
 
Projekt „Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
Wartość projektu 790.890,00 zł. Wartość dofinansowania 656.574,00 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją