O mieście

Położenie

  • 19-11-2018
Miasto i Gmina Korsze leży w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Teren jest równinny, jedynie w południowej części gminy pagórkowaty, w jej granicach nie ma prawie jezior. Gmina Korsze jest typową gmina rolniczą, gdzie gleby są urodzajne, o dobrej strukturze i zasobności w składniki pokarmowe. Gmina Korsze wchodzi w skład powiatu kętrzyńskiego. Od zachodu graniczy z gminami: Bisztynek i Sępopol, od północy z gm. Barciany, od wschodu z gm. Kętrzyn, od południowej strony z gm. Reszel
 
Na terenie gminy przecinaja się dwie drogi wojewódzkie nr 590 (Biskupiec-Łężany-Reszel-Barciany) i nr 592 (Bartoszyce-Ketrzyn-Giżycko). Po reformie administracyjnej w 1999 roku miasto Korsze znajdują się w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego.
 
Z Korsz do Olsztyna, miasta wojewódzkiego, jest niecałe 80 km. W Korszach znajduje się węzeł kolejowy obsługujący pociągi pasażerskie i towarowe w czterech kierunkach, w tym 2 do granicy państwa.
 
Ogólna powierzchnia gminy wynosi 24994 ha, w tym grunty orne 14306 ha. Liczba mieszkańców Gminy wynosi ponad 11 tysięcy, natomiast miasto Korsze zamieszkiwane jest przez 4849 mieszkańców.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją