Inwestycje w ramach RPO Warmia i Mazury

 


 

Gmina Korsze rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części miejscowości Olszynka”. Inwestycja ta współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 6 osi piorytetowej "Środowisko przyrodnicze", działanie 6.1 "Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.1.2 "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

b_150_100_16777215_00_images_korsze_tab.ue.jpg

14 maja 2009 roku w Olsztynie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części miejscowości Olszynka” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Korsze.

b_150_100_16777215_00_images_korsze_kanlizzza.jpgb_150_100_16777215_00_images_korsze_the.end.jpg

Całkowita wartości projektu wynosi 4 634 081,96 zł. Dofinansowanie do projektu wynosi 2 345 506,33 zł. 10 lipca 2009 roku przekazano dla wykonawcy plac budowy. W chwili obecnej inwestycja przebiega prawidłowo, bez żadnych zakłóceń.

Zakończono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części miejscowości Olszynka”. Inwestycja ta współfinansowana była z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 6 osi piorytetowej "Środowisko przyrodnicze", działanie 6.1 "Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.1.2 "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 


 

Inwestycje dofinansowane z środków Unii Europejskiej realizowane w 2014r.

 

Zadanie pn: „Kompleksowa modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie w oparciu o odnawialne źródła energii". Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.2 – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, Poddziałanie 6.2.1 – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu NrUDA-RPWM.06.02.01-28-043/13 z dnia 31.12.2013r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Całkowita wartość projektu 991 351,00zł

Kwota dofinansowanie z EFRR – 793 080,80zł  

 

Zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Korsz”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.1 – „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska”, Poddziałanie 6.1.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu NrUDA-RPWM.06.01.02-28-019/13-00 z dnia 31.03.2014r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Całkowita wartość projektu 3 735 242,00zł

Kwota dofinansowania 2 988 193,60zł

 

b_150_100_16777215_00_images_korsze_rpo1.png

 

Słowo od burmistrza

b_150_100_16777215_00_images_burmistrz.png

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Wywiad z burmistrzem Korsz

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś27
Ten tydzień840
Ten miesiąc2431
Wszystkie461587

Kubik-Rubik Joomla! Extensions