Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

„Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze”

DOFINANSOWANIE DLA GMINY KORSZE NA REALIZACJĘ ZADANIA „ BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY IMIENIA KS. BUDYNA W KORSZACH”

Gmina Korsze otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa drogi gminnej ulicy imienia Ks. Budyna w Korszach”.
 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.
 
 
Wnioskowana kwota dofinansowania 385 907,05 zł
 
Deklarowana kwota środków własnych 257 271,36 zł
 
Całkowita wartość projektu 643 178,41 zł
czytaj dalej

PROGRAM DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2021 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Dnia 26 marca 2021r. podpisano porozumienie znak: PS I.-946.3.19.2021 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Korsze którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021 w łącznej kwocie 33 940 zł.
 
Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Korsze może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm). Otrzymane dofinansowanie jest pomocą publiczną stanowiącą pomoc de minimis.
 
Sprawę prowadzi Referat Oświaty i Kultury w Urzędzie Miejskim w Korszach
 
czytaj dalej

TRWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KORSZACH

Trwa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Korsze Na pierwszy "strzał" poszedł budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach. Zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Korsze - Termomodernizacja budynku OSP Korsze” polega na dociepleniu ścian zewnętrznych, fundamentowych i dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie ledowe oraz montażu na dachu budynku instalacji PV. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa Efektywność energetyczna dla Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dla Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
 
czytaj dalej

ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ULICY MLECZNEJ W KORSZACH

Zakończono inwestycję związaną z przebudową drogi gminnej ulicy Mlecznej w Korszach. Inwestycję zrealizowała firma Zakład Usługowo-Handlowy „Eko-Wód” Czarnecki Michał z Kętrzyna. Zakres prac obejmował: budowę nowej nawierzchni drogowej z kostki brukowej wraz ze zjazdami na posesje, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia drogowego wraz z budową oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą Mleczną, a ulicą Powstańców.
 
 
czytaj dalej

ŚWIETLICA W TOŁKINACH JUŻ GOTOWA!

Zakończyły się prace budowlane i wykończeniowe nowej świetlicy wiejskiej w Tołkinach. Pomieszczenia czekają tylko na wyposażenie i aktywnych mieszkańców. Mieszkańcy sołectwa Tołkiny, nie mieli budynku użyteczności publicznej-własnej świetlicy wiejskiej. Teraz już nie będą mogli narzekać, powstał ciekawy budynek z zapleczem, sanitariatami i pomieszczeniem gospodarczym. Wykonawcą zadania pn.: „Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską w Tołkinach' była firma Budrem Ariel Nowik” Sp. z o.o. z Kętrzyna.
 
 
czytaj dalej

PROGRAM "ZDALNA SZKOŁA"

Gmina Korsze w związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią koronowirusa, złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu, „Zdalna Szkoła” na zakup 17 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach na terenie Gminy Korsze.
 
Zgodnie z założeniami Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dofinansowanie ma służyć wsparciu nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, będą mogli zasiąść przed monitorami komputerów (laptopów, tabletów). Niestety część z nich nie posiada takich możliwości, dzięki którym może realizować podstawę programową.
Kwota wsparcia została powiązana z liczbą uczniów i gminie Korsze przyznano na ten cel 57 766.00 tyś. zł.
 
 
Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione

PROGRAM "ZDALNA SZKOŁA PLUS"

W dniu 26.05.2020 r. Gmina Korsze stała się beneficjentem kolejnego grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i otrzymała dofinansowanie w wys. 94.976,00 zł na zakup komputerów dla uczniów  w ramach projektu Zdalna Szkoła Plus, umożliwiających realizację zdalnego nauczania przez uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).
 
 
czytaj dalej

Dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Korsze”

Gmina Korsze realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Korsze”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
czytaj dalej

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana

30 listopada 2017 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój nowoczesnej  e-administracji w Gminie Korsze” przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Burmistrza Korsz Ryszarda Ostrowskiego i Skarbnik Gminy Annę Sidorowicz.
 
czytaj dalej

Gmina Korsze pozyskała kolejne środki zewnętrzne

Projekt „Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 790.890,00 zł, a kwota dofinansowania to 656.574,00 zł.
 
W ramach projektu przewidziane jest m.in. uruchomienie Centralnej Platformy E-Usług Mieszkańca i elektronicznego systemu obiegu dokumentów w urzędzie. Zmodernizowany zostanie system dziedzinowy, strona internetowa urzędu, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt informatyczny i oprogramowanie, a także utworzony zostanie Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego.
 
Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych elektronicznie przez grupę docelową projektu – obywateli i biznes z terenu Gminy Korsze, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów administracyjnych gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach urzędu.
1 2
Facebook Page Plugin
Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 35
  • Tydzień: 490
  • Miesiąc: 2488
  • Wszystkie: 4140

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube