Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

O mieście

Charakterystyka miasta.

Dzieje miasta i gminy mają ścisły związek  z kolonizacją tych terenów przez Krzyżaków, którzy w XIV w. Rozpoczęli budowę własnej sieci osadniczej, administracyjnej i militarnej oraz organizację sieci parafialnej. Wtedy ukształtowane zostały pierwsze elementy, które przetrwały do dziś (zdecydowana większość miejscowości z terenu została założona przez Zakon).
 
Prowadząc akcje kolonizacyjną, Krzyżacy dokonywali nadań także na rzecz rodzimej ludności, z której wykształciła się warstwa drobnej szlachty pruskiej. Opanowanie tych terenów miało charakter podboju, a następnie uzależnienia poszczególnych terenów włości pruskich (wsi i pól osadniczych), czego wyrazem było nadanie przywilejów i zawieranie swoistych umów z warstwą rycerską wywodzącą się z tubylczej ludności pruskiej oraz zachowanie nazw tych włości, pochodzących od nazwisk pierwszych lokatorów lub pierwotnych nazw pól osadniczych (w przypadku nazwisk chodzi raczej o przezwiska, które podkreślały charakterystyczne cechy wewnętrzne lub zewnętrzne danej osoby).
 
Przykładem są wszystkie obecne miejscowości, z Korszami włącznie, które założono w XIV w.
 
Szczególne położenie Korsz – niemal dokładnie w środkowym punkcie geometrycznym całych Prus Wschodnich i Zachodnich – przesądziło o wyborze tej miejscowości jako węzła kolejowego, w związku z budową przez rząd pruski linii z Torunia przez Olsztyn do Gerdauen (Żeleznodorożnyj) i dalej do Insterburga (Czerniachowsk). Linia o długości 301 km kosztowała 15 mln. talarów. Odcinek z Olsztyna przez Korsze do Insterburga był przejezdny 27 listopada 1871 r.
 
Tak więc po 1871 r. Korsze stają się głównym węzłem kolejowym prowincji wschodniopruskiej. Od tej pory datuje się szybki rozwój przestrzenny i demograficzny. Korsze nabrały cech miejskich i były druga co do wielkości miejscowością w powiecie kętrzyńskim.
 
Podczas zawieruchy wojennej Korsze zostały zniszczone w 40 proc. W 1945 roku władze polskie obejmują, ale tylko formalnie, w posiadanie osadę Korschen (w latach 1945-47 nosiła oficjalną nazwę Korszyn). Pierwsi Polacy w osadzie to kolejarze w wileńskiej PKP, delegowani przez dyrekcje PKP Warszawa i Białystok. Ludność polska, która zamieszkała w Korszach, przesiedlona została z różnych stron kraju.

Obecnie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców staramy się prowadzić działania zmierzające ku rozwojowi miasta. Naszą atrakcją są imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe nierzadko mający charakter regionalny i międzynarodowy: blok imprez z okazji Dni Korsz, X Międzynarodowy Plener Plastyczny, impreza plenerowa „Pożegnanie wakacji” to tylko niektóre wydarzenia, które co roku zrzeszają naszych mieszkańców, a także gości krajowych i zagranicznych.

Historia

Jeszcze do niedawna sądzono, że nazwa Korsze wywodzi się od pruskiego bożka Kursza. W świetle najnowszych badań dokonano weryfikacji informacji i stwierdzono, że Korsze były jednym z licznych dóbr służebnych, jakie Zakon Krzyżacki zakładał w XIV wieku wokół zamków, w tym przypadku wokół zamku krzyżackiego odkrytego w 2003 roku w Sątocznie. Stąd też wywodzi się nazwa osady, która w języku pruskim brzmiała Karsens albo Kors, co w pokrewnym języku litewskim znaczy „orzech”. W XV w. było własnością rody Spyrów. W 1817 roku dobra te należały do rodziny Ramsdorfów, a osada liczyła wówczas 114 mieszkańców i 15 domów. 

Położenie

Miasto i Gmina Korsze leży w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Teren jest równinny, jedynie w południowej części gminy pagórkowaty, w jej granicach nie ma prawie jezior. Gmina Korsze jest typową gmina rolniczą, gdzie gleby są urodzajne, o dobrej strukturze i zasobności w składniki pokarmowe. Gmina Korsze wchodzi w skład powiatu kętrzyńskiego. Od zachodu graniczy z gminami: Bisztynek i Sępopol, od północy z gm. Barciany, od wschodu z gm. Kętrzyn, od południowej strony z gm. Reszel
 
Na terenie gminy przecinaja się dwie drogi wojewódzkie nr 590 (Biskupiec-Łężany-Reszel-Barciany) i nr 592 (Bartoszyce-Ketrzyn-Giżycko). Po reformie administracyjnej w 1999 roku miasto Korsze znajdują się w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego.
 
Z Korsz do Olsztyna, miasta wojewódzkiego, jest niecałe 80 km. W Korszach znajduje się węzeł kolejowy obsługujący pociągi pasażerskie i towarowe w czterech kierunkach, w tym 2 do granicy państwa.
 
Ogólna powierzchnia gminy wynosi 24994 ha, w tym grunty orne 14306 ha. Liczba mieszkańców Gminy wynosi ponad 11 tysięcy, natomiast miasto Korsze zamieszkiwane jest przez 4849 mieszkańców.

KALENDARIUM

1734 – z nakazu królewskiego dekretu „Principia Regulativa” właściciel majątku Caspar de Fresin wybudował szkołę, która usytuowana była przy drodze z majatku do folwarku w Podlechach (ob. ul. Szkolna).
 
1.11.1867 – pierwszy pociąg wjeżdża na dworzec kolejowy w Korszach. Jest to początek dynamicznego rozwoju wsi, później osady i miasta.
 
1870 – 1880 – budowa brukowej drogi (ob. nr 590) z Reszla przez Korsz, Barciany do Węgorzewa. Wzdłuż drogi – ulicy przebiegającej przez Korsze budowane są domy dla urzędników i kolejarzy.
 
1903 – miejscowość liczyła 802 mieszkańców.
 
24-28.08. 1914 – okupacja Korsz przez żołnierzy rosyjskich z armii „Niemen”, którą dowodził gen. Paul E. Rennenkampf.
 
28.08.1914 – Rosjanie podpalają dworzec kolejowy, pocztę, domy mieszkalne przy dworcu, karczmę w Podlechach oraz duzy skład opałowy, a także niszczą jedną wieżę cisnień.
 
1916 – 1920 – odbudowa zniszczeń dokonanych prze żołnierzy rosyjskich.
 
1923 – powstaje jedyna na terenie Prus średnia szkoła pszczelarska.
 
1925 – miejscowość liczy 2500 mieszkańców
 
1927 – ustanowiono herb Korsz.
 
1931 – oddano do użytku stadion miejski.
 
1931 – powołano ochotniczą straż pożarną
 
1936-1937 – budowa fabryki mleka skondensowanego, która w czasie II wojny światowej produkowała czekoladę.
 
1939-1945 – w czasie II wojny światowej Korsze, a szczególnie dworzec jest otoczony szczególna ochroną z racji strategicznego położenia, jak i bliskości (25 km) kwaterfy Hitlera w Gierłoży.
 
27.04.1945 – władze polskie obejmują (ale tylko formalnie) w posiadanie osadę Korszyn (taka oficjalną nazwę nosiły wówczas Korsze). Pierwsi Polacy w osadzie to kolejarze z wileńskiej PKP.
 
1.11.1945 – miejscowość liczy 145 mieszkańców.
 
1950-1955 – modernizacja ulic: Wolności, Mickiewicza, Kościuszki, Wojska Polskiego. Płyty chodnikowe przy ul. Wolności pochodzą z uzyskanych płyt z byłej kwatery Hitlera w Gierłoży.
 
2.09.1962 – na uroczystej sesji Gminnej Rady Narodowej wręczono akt nadania praw miejskich dla osiedla Korsze.
 
27.05.1990 – pierwsze demokratyczne wybory do samorządu lokalnego w Korszach. Pierwszym burmistrzem, wybranym przez radnych, został Jerzy Skórko, który sprawował urząd przez dwie kolejne kadencje (do 1998 r.) W latach 1990 - 2002 do rady miejskiej w Korszach wybieranych było 22 radnych, a od 2002 - 15.
 
18.12.1990 – o godz. 10.46 na stację w Korszach wjechał pierwszy pociąg elektryczny.
 
1991 – uchwała Rady Miejskiej w Korszach ustanowiono nowy herb.
 
1998 – Korsze zamieszkuje 5242 mieszkańców.
 
31.12.2005 – miasto liczy 4972 mieszkańców.
 
31.12.2007 – miasto liczy 4849 mieszkańców.
 
Źródło: Tadeusz Korowaj, Dzieje Miasta i Gminy Korsze. Przewodnik historyczny, Korsze 2007.

FOTOGALERIA

Facebook Page Plugin

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.00 do 15.00

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 114
  • Tydzień: 621
  • Miesiąc: 3346
  • Wszystkie: 6029

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube