Aktualności

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA NGO JUŻ ZA NAMI

  • 11-10-2021
Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Otwarte Drzwi” zorganizowało w ramach projektu pt. „Warsztaty szkoleniowe dla organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” trzydniowe szkolenie.Warsztaty szkoleniowe odbyły się w Gospodarstwie Agroturystycznym w Lesznie k. Barczewa.
Łącznie odbyło się 14 godzin szkoleniowych, w których wzięło udział 14 uczestników, reprezentantów stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych z Korsz, Kętrzyna, Łankiejm, Garbna – informuje Tomasz Lenkowski prezes KSSK „Otwarte Drzwi”.
 
Tematyka szkolenia: podstawy funkcjonowania organizacji, darowizny od osób fizycznych i firm, zbiórki publiczne, loterie fantowe, wnioski o granty (przykłady programów, do których organizacje mogą aplikować wnioski), prowadzenie działalności nieodpłatnej/odpłatnej/gospodarczej przez organizacje, crowdfunding i inne formy fundraisingu w internecie, imprezy fundraisingowe na lokalną skalę, współpraca z biznesem, samorządem i innymi organizacjami, podstawy współpracy z mediami, komunikacja i budowanie wizerunku-proste i bezpłatne narzędzia promocji organizacji.
 
Szkolenie przeprowadziła Katarzyna Sadło trenerka, konsultantka i autorka publikacji poradniczych dla organizacji pozarządowych, specjalizująca się w prawnych aspektach funkcjonowania organizacji, pozyskiwaniu środków na działalność i RODO. Z sektorem pozarządowym związana od ponad 25 lat. Współzałożycielka i wieloletnia prezeska Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zaangażowana w wiele organizacji i inicjatyw, zarówno dużych, ogólnopolskich, jak i małych lub nieformalnych. Członkini zarządu Fundacji dla Polski oraz komisji rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, współzałożycielka Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Członkini Rady Programowej Fundacji Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema oraz wolontariuszka nieformalnej inicjatywy Dzieci z Dworca Brześć.
 
Organizator: Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Otwarte Drzwi". Partnerzy: Gmina Korsze, Miejski Ośrodek Kultury w Korszach. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Tekst i fot.: Organizatorzy

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

43Galeria zdjęć: WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA NGO JUŻ ZA NAMI

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją