Aktualności

DOŻYNKI SOŁECKIE W ŁANKIEJMACH

  • 09-09-2019
Dożynki to okazja do podziękowań dla tych, dzięki którym na naszych stołach nie brakuje chleba. Święto plonów związane jest z zakończeniem żniw i prac w polu. To tradycja kultywowana od lat, której celem jest podziękowanie za zebrane plony. Świętowanie w sołectwie Łankiejmy odbyło się w minioną sobotę, 7 września. Uroczystości dożynkowe zostały zorganizowane dla mieszkańców wsi przez KGW Anibabki z Łankiejm, sołtysa Leona Gałeckiego oraz radę sołecką.
 
Część oficjalna uroczystości oraz poczęstunek odbyły się na Wesołej Polanie w Łankiejmach. Uroczystościom obrzędowym towarzyszyły występy lokalnych zespołów: Bab z Babieńca, Kalinek z Garbna oraz Anibabek z Łankiejm. Dożynki to czas radości i zabawy, dlatego organizatorzy przygotowali sporo atrakcji, nie zabrakło konkursów dla dzieci i dorosłych oraz pokazu OSP Korsze. Podczas trwania imprezy prowadzono loterię fantową, a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich częstowały swoimi wyrobami. Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej,  dożynki zakończono zabawą taneczną.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją