O mieście

Charakterystyka miasta.

  • 19-11-2018
Dzieje miasta i gminy mają ścisły związek  z kolonizacją tych terenów przez Krzyżaków, którzy w XIV w. Rozpoczęli budowę własnej sieci osadniczej, administracyjnej i militarnej oraz organizację sieci parafialnej. Wtedy ukształtowane zostały pierwsze elementy, które przetrwały do dziś (zdecydowana większość miejscowości z terenu została założona przez Zakon).
 
Prowadząc akcje kolonizacyjną, Krzyżacy dokonywali nadań także na rzecz rodzimej ludności, z której wykształciła się warstwa drobnej szlachty pruskiej. Opanowanie tych terenów miało charakter podboju, a następnie uzależnienia poszczególnych terenów włości pruskich (wsi i pól osadniczych), czego wyrazem było nadanie przywilejów i zawieranie swoistych umów z warstwą rycerską wywodzącą się z tubylczej ludności pruskiej oraz zachowanie nazw tych włości, pochodzących od nazwisk pierwszych lokatorów lub pierwotnych nazw pól osadniczych (w przypadku nazwisk chodzi raczej o przezwiska, które podkreślały charakterystyczne cechy wewnętrzne lub zewnętrzne danej osoby).
 
Przykładem są wszystkie obecne miejscowości, z Korszami włącznie, które założono w XIV w.
 
Szczególne położenie Korsz – niemal dokładnie w środkowym punkcie geometrycznym całych Prus Wschodnich i Zachodnich – przesądziło o wyborze tej miejscowości jako węzła kolejowego, w związku z budową przez rząd pruski linii z Torunia przez Olsztyn do Gerdauen (Żeleznodorożnyj) i dalej do Insterburga (Czerniachowsk). Linia o długości 301 km kosztowała 15 mln. talarów. Odcinek z Olsztyna przez Korsze do Insterburga był przejezdny 27 listopada 1871 r.
 
Tak więc po 1871 r. Korsze stają się głównym węzłem kolejowym prowincji wschodniopruskiej. Od tej pory datuje się szybki rozwój przestrzenny i demograficzny. Korsze nabrały cech miejskich i były druga co do wielkości miejscowością w powiecie kętrzyńskim.
 
Podczas zawieruchy wojennej Korsze zostały zniszczone w 40 proc. W 1945 roku władze polskie obejmują, ale tylko formalnie, w posiadanie osadę Korschen (w latach 1945-47 nosiła oficjalną nazwę Korszyn). Pierwsi Polacy w osadzie to kolejarze w wileńskiej PKP, delegowani przez dyrekcje PKP Warszawa i Białystok. Ludność polska, która zamieszkała w Korszach, przesiedlona została z różnych stron kraju.

Obecnie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców staramy się prowadzić działania zmierzające ku rozwojowi miasta. Naszą atrakcją są imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe nierzadko mający charakter regionalny i międzynarodowy: blok imprez z okazji Dni Korsz, X Międzynarodowy Plener Plastyczny, impreza plenerowa „Pożegnanie wakacji” to tylko niektóre wydarzenia, które co roku zrzeszają naszych mieszkańców, a także gości krajowych i zagranicznych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją