O mieście

KALENDARIUM

  • 19-11-2018
1734 – z nakazu królewskiego dekretu „Principia Regulativa” właściciel majątku Caspar de Fresin wybudował szkołę, która usytuowana była przy drodze z majatku do folwarku w Podlechach (ob. ul. Szkolna).
 
1.11.1867 – pierwszy pociąg wjeżdża na dworzec kolejowy w Korszach. Jest to początek dynamicznego rozwoju wsi, później osady i miasta.
 
1870 – 1880 – budowa brukowej drogi (ob. nr 590) z Reszla przez Korsz, Barciany do Węgorzewa. Wzdłuż drogi – ulicy przebiegającej przez Korsze budowane są domy dla urzędników i kolejarzy.
 
1903 – miejscowość liczyła 802 mieszkańców.
 
24-28.08. 1914 – okupacja Korsz przez żołnierzy rosyjskich z armii „Niemen”, którą dowodził gen. Paul E. Rennenkampf.
 
28.08.1914 – Rosjanie podpalają dworzec kolejowy, pocztę, domy mieszkalne przy dworcu, karczmę w Podlechach oraz duzy skład opałowy, a także niszczą jedną wieżę cisnień.
 
1916 – 1920 – odbudowa zniszczeń dokonanych prze żołnierzy rosyjskich.
 
1923 – powstaje jedyna na terenie Prus średnia szkoła pszczelarska.
 
1925 – miejscowość liczy 2500 mieszkańców
 
1927 – ustanowiono herb Korsz.
 
1931 – oddano do użytku stadion miejski.
 
1931 – powołano ochotniczą straż pożarną
 
1936-1937 – budowa fabryki mleka skondensowanego, która w czasie II wojny światowej produkowała czekoladę.
 
1939-1945 – w czasie II wojny światowej Korsze, a szczególnie dworzec jest otoczony szczególna ochroną z racji strategicznego położenia, jak i bliskości (25 km) kwaterfy Hitlera w Gierłoży.
 
27.04.1945 – władze polskie obejmują (ale tylko formalnie) w posiadanie osadę Korszyn (taka oficjalną nazwę nosiły wówczas Korsze). Pierwsi Polacy w osadzie to kolejarze z wileńskiej PKP.
 
1.11.1945 – miejscowość liczy 145 mieszkańców.
 
1950-1955 – modernizacja ulic: Wolności, Mickiewicza, Kościuszki, Wojska Polskiego. Płyty chodnikowe przy ul. Wolności pochodzą z uzyskanych płyt z byłej kwatery Hitlera w Gierłoży.
 
2.09.1962 – na uroczystej sesji Gminnej Rady Narodowej wręczono akt nadania praw miejskich dla osiedla Korsze.
 
27.05.1990 – pierwsze demokratyczne wybory do samorządu lokalnego w Korszach. Pierwszym burmistrzem, wybranym przez radnych, został Jerzy Skórko, który sprawował urząd przez dwie kolejne kadencje (do 1998 r.) W latach 1990 - 2002 do rady miejskiej w Korszach wybieranych było 22 radnych, a od 2002 - 15.
 
18.12.1990 – o godz. 10.46 na stację w Korszach wjechał pierwszy pociąg elektryczny.
 
1991 – uchwała Rady Miejskiej w Korszach ustanowiono nowy herb.
 
1998 – Korsze zamieszkuje 5242 mieszkańców.
 
31.12.2005 – miasto liczy 4972 mieszkańców.
 
31.12.2007 – miasto liczy 4849 mieszkańców.
 
Źródło: Tadeusz Korowaj, Dzieje Miasta i Gminy Korsze. Przewodnik historyczny, Korsze 2007.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją