Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KĘTRZYNIE

Od 5 lutego 2021 roku na terenie powiatu kętrzyńskiego do urzędowego badania mięsa przeznaczonego na użytek własny gospodarstwa wyznaczeni są następujący lekarze weterynarii:
1. Lek. wet. Piotr Michał Szklar - Przychodnia Weterynaryjna - ul. Jagiełły 3, 11-400 Kętrzyn
2. Lek. wet. Dariusz Szklar - Przychodnia Weterynaryjna - ul. Jagiełły 3, 11-400 Kętrzyn
 
Zgłoszenie do badania:
• osobiście w zakładzie leczniczym dla zwierząt w Kętrzynie "Przychodnia Weterynaryjna" ul. Jagiełły 3, 11-400 Kętrzyn w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00,
• po uzgodnieniu telefonicznym:

Przychodnia Weterynaryjna: tel. 89 751 28 59
lek. wet. Piotr Michał Szklar: tel. 660 426 899
lek. wet. Dariusz Szklar: tel. 660 426 901
 
 
Jednocześnie informuję, że wymagania przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (tj. z 2016 roku poz.885).
 
Zgodnie z tym rozporządzeniem posiadacz zwierzęcia, z wyłączeniem posiadacza drobiu lub zajęczaków, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem na terenie gospodarstwa uboju w celu produkcji mięsa, przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kętrzynie (tel. 89 7514770) powiadomienie o zamiarze dokonania takiego uboju, które zawiera:
1) informacje o zamiarze przeprowadzenia uboju w tym:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia,
b) gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
c) numer identyfikacyjny zwierzęcia, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,
d) imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
e) miejsce i termin uboju,
2) pisemne oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi — w przypadku uboju cieląt do 6-go miesiąca życia, owiec i kóz.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Facebook Page Plugin
Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 1
  • Tydzień: 527
  • Miesiąc: 3287
  • Wszystkie: 7810

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube