Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

PIERWSZE SPOTKANIA Z PROJEKTU „RÓWNAĆ SZANSE”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach otrzymała dotację w wysokości 8400,00 zł na realizację projektu „Warmia i Mazury jakich nie znacie” w ramach Programu „Równać Szanse 2018 - Regionalny Konkurs Grantowy”. Celem programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Głównym celem naszego projektu pt. „Warmia i Mazury jakich nie znacie” jest rozwijanie umiejętności pracy w grupie, integracja pomiędzy uczestnikami projektu będącymi mieszkańcami różnych miejscowości w gminie Korsze, a także zwiększenie umiejętności planowania oraz wzrost wiary we własne możliwości. Do projektu zakwalifikowało się 13 osób w wieku 13-19 lat z terenu miasta i gminy Korsze. Odbyły się już dwa spotkania młodzieży, podczas których omówione zostały m.in. cele i harmonogram projektu. Została przeprowadzona także ankieta sprawdzająca umiejętności społeczne uczestników. Stworzony został kontrakt grupowy zobowiązujący uczestników zajęć projektowych do przestrzegania wspólnych zasad.
czytaj dalej

O BEZPIECZEŃSTWIE W SIECI

Internet stał się nieodłączną częścią naszej codzienności, a szczególnie codzienności naszych pociech. Pomimo tego, że jest nieocenionym źródłem wiedzy, wymiany doświadczeń, miejscem wirtualnych spotkań z innymi ludźmi, to niesie też za sobą wiele zagrożeń. Warto więc poznać podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w lutym i marcu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach odbyły się spotkania edukacyjne w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Bibliotekę odwiedziła klasa I A, III A i VI B Szkoły Podstawowej w Korszach.
Młodsze dzieci oglądały kreskówki, w których główni bohaterowie pokazywali jak bezpiecznie poruszać się w sieci. Dzieci poznały słownictwo związane z wykorzystaniem komputera i Internetu. Dowiedziały się także o potencjalnych zagrożeniach, jakie mogą je spotkać w wirtualnym świecie oraz jak się przed nimi ustrzec. Szczególną uwagę zwrócono na to, czego nie wolno robić podczas korzystania z Internetu. Dzieci brały udział w zabawach, rozwiązywały także quizy, krzyżówki i zagadki, aby utrwalić wiedzę zdobytą podczas spotkania.
Klasa VI B obejrzała film oparty na prawdziwych zgłoszeniach przesłanych do Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Spotkanie miało za zadanie podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, jej konsekwencji oraz roli świadków sytuacji związanych z cyberprzemocą. Na koniec wspólnie podsumowano najważniejsze zasady, które pojawiły się podczas zajęć.
czytaj dalej

LGD ˝Barcja˝ ZAPRASZA NA SPOTKANIE

Rozpoczął się nabór wniosków do FIO Warmia Mazury Lokalnie. W związku z tym zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne w siedzibie LGD "Barcja"  w dniu 12 marca o godzinie 16.00.
 

EkoDopłaty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Starostwo Powiatowe w Kętrzynie zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie "Programu Czyste Powietrze".

SENIORZY POŻEGNALI KARNAWAŁ

 
Tradycyjnie seniorzy z Klubu Seniora „Bratek” działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach spotkali się w tłusty czwartek by skosztować swojskich wypieków i spędzić wspólnie czas. Tłusty czwartek był doskonałą okazją do zorganizowania zabawy ostatkowej. Seniorzy śpiewali i tańczyli w rytm muzyki biesiadnej.
 
czytaj dalej

PRZYJDŹ, KIBICUJ, POMÓŻ!

Serdecznie zapraszamy na turniej charytatywny „Gramy dla Laury". Turniej odbędzie się 16 marca o godzinie 10:00 w hali widowiskowo-sportowej w Korszach. Całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Laury. Dziewczynka urodziła się w zamartwicy co spowodowało, że od początku przyjścia na świat musi zmagać się z licznymi chorobami .
Podczas trwania turnieju odbędą się także liczne licytacje, kiermasz ciast, konkursy i wiele innych atrakcji.

DYKTANDO W BIBLIOTECE

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach włączyła się już po raz trzeci w obchody organizując Dyktando, pt. „Zostań Mistrzem Ortografii”. Celem konkursu była popularyzacja zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Korsz, rozwijanie zainteresowań i rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy na temat kultury języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, ale przede wszystkim była to forma zabawy z ortografią i współzawodnictwo w „potyczkach ortograficznych”. Zadaniem uczestników było napisanie podyktowanego tekstu z jak najmniejszą liczbą błędów ortograficznych. Dyktando przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych. Jedna grupa to młodzież, druga - dorośli. Dyktando pisane było na oryginalnych kartkach podpisanych kodem uczestnika w celu zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. Po przedstawieniu ogólnych zasad dyktanda, jego uczestnicy przystąpili do wytężonej pracy umysłowej i z wielkim entuzjazmem pisali dyktowany tekst. Prace zostały następnie sprawdzone przez wcześniej powołaną komisję. Ocenie podlegała poprawność ortograficzna zapisanego tekstu. W przerwie pomiędzy poszczególnymi grupami oraz w czasie kiedy komisja sprawdzała teksty, uczestnicy dyktanda mogli poczytać prasę przy kawie i herbacie, skorzystać z komputerów i tabletów oraz wymienić się uwagami na temat pisanego tekstu.
czytaj dalej

BLUES W BIBLIOTECE

Popołudnie 20 lutego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach przerodziło się w wyjątkowy wieczór muzyki bluesowej. Wieczór nazwaliśmy „Polski Blues i Big Beat - Stare dobre piosenki”. Naszymi gośćmi był zespół „Czarny Ortalion” z Panem Januszem Bieńkowskim na czele. To właśnie z jego inicjatywy odbyła się inauguracja cyklu spotkań z bluesem i big beatem w bibliotece.
Czarny Ortalion to zespół, w którego skład wchodzi dwóch miłośników bluesa: Bogusław Bartoszewicz, który śpiewa i gra na gitarze rytmicznej oraz Janusz Bieńkowski - lider zespołu, gitarzysta, aranżer i autor tekstów. Czasami zespołowi towarzyszy wokalistka Liliana Tawkin, oczarowując publiczność swoim fenomenalnym, nietuzinkowym głosem. Tak też było i tym razem. Zespół zaprezentował swoje autorskie utwory wokalne i instrumentalne utrzymane w stylistyce bluesowej i big beatowej oraz utwory innych wykonawców we własnych aranżacjach.
czytaj dalej

UTRUDNIENIA W WYDAWANIU DOWODÓW OOBISTYCH

Informujemy, że z powodu przerwy technicznej ogłoszonej przez Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane do godziny 11.00.
 
Ponadto od dnia 27 lutego br. (środa) zostanie czasowo wyłączona możliwość składania wniosków elektronicznych o wydanie dowodu osobistego. Usługa zostanie ponownie przywrócona 4 marca br.
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, na terenie powiatu kętrzyńskiego będzie trwała od 20.03.2019 r. do 19.04.2019 r.
 
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
           1. mężczyzn urodzonych w 2000r.;
           2. mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
           3. osoby urodzone w latach 1998–1999, które:
 
a.    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 
b.    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 
c.    kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
 
czytaj dalej
Youtube Player