Serwis Miejski
Logo: Konsultacje społeczne Logo: eUsługi Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Korsze

Aktualności

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 marca  2021 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 
Oferty należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny generator wniosków dostępny na stronie: http://Witkac.pl
 
Termin składania ofert w wersji elektronicznej wyznaczano na dzień 22 marca  2021 r. do godz. 15:30.
 
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej wyznaczono na dzień 26 marca  2021 r.  do godz. 15:30.
 
Oferent, który chce złożyć ofertę na zadanie publiczne powinien zapoznać się z Instrukcją tworzenia konta  w systemie http://Witkac.pl   lub skontaktować z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Korszach (tel. 89 754 04 13).
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA 2021 R.

 
 Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Burmistrz Korsz zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy  na 2021 rok.
Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na 2021 rok.
 
 
 
czytaj dalej

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI "WIKOM" WODOCIĄGI I OCZYSZCZANIE MIASTA SPÓŁKA Z O.O. W KORSZACH

RADA NADZORCZA
„WIKOM” – Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o. w Korszach
Ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki.
 
 
czytaj dalej

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 lutego 2021 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji na poniższe zadania:
  1. Szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie.
  2. Organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych i regionalnych imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy, organizowanie konkursów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 
 
 
Oferty należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny generator wniosków dostępny na stronie: Witkac.pl
 
Termin składania ofert w wersji elektronicznej wyznaczano na dzień 12 marca  2021 r. do godz. 15:30.
 
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej wyznaczono na dzień 16 marca  2021 r.  do godz. 15:30.
 
Oferent, który chce złożyć ofertę na zadanie publiczne powinien zapoznać się z Instrukcją tworzenia konta  w systemie Witkac.pl lub skontaktować z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Korszach (tel. 89 754 04 13).
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KĘTRZYNIE

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie z dnia 19-02-2021 r. w sprawie wody z wodociągu Korsze.
czytaj dalej

WODA WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA, PO UPRZEDNIM PRZEGOTOWANIU Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KORSZE

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie z dnia 18-02-2021 r. w sprawie wody z wodociągu Korsze.
 
czytaj dalej

RUSZYŁY ZAPISY DO AKCJI MASZ GŁOS

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.
czytaj dalej

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KORSZACH ZAKOŃCZONA

Trwa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Korsze. Na pierwszy "strzał" poszedł budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach. Zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Korsze - Termomodernizacja budynku OSP Korsze” polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, fundamentowych i dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie ledowe oraz montażu na dachu budynku instalacji PV. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa Efektywność energetyczna dla Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dla Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
 
 
czytaj dalej

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI POD HASŁEM "BEZPIECZNIE NA WSI MAMY - OD 30 LAT Z KRUS WYPADKOM ZAPOBIEGAMY"

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu.
czytaj dalej

NIE KUPUJ-ADOPTUJ!

Adoptuj bezdomnego psa, podaruj mu szczęśliwy dom!
 
Pies to wspaniały, wierny towarzysz i oddany członek rodziny. Warto przyjąć go pod swój dach, a wtedy dom wypełni się ciepłem i radością. Jeśli zastanawiasz się nad adopcją psa istnieje możliwość przygarnięcia zwierząt, które zostały porzucone na terenie Gminy Korsze, a obecnie przebywają w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pudwągach. Tam zwierzęta mają zapewnioną podstawową opiekę, w tym w szczególności opiekę weterynaryjną. Osoby, które chcą się nimi zaopiekować i stworzyć im nowy dom mogą skontaktować się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Korszach tel. 89 754 20 11 oraz ze schroniskiem tel. 601 677 115
 
Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych adopcją do odwiedzenia schroniska w Pudwągach oraz ich profilu:http://https://www.facebook.com/schronisko.ketrzynpudwagi
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 60
Facebook Page Plugin
Youtube Player

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Telefon 897541828
Faks 897540011
E-mail ugim_korsze@korsze.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od godz. 7.30 do 15.30

Statystyki odwiedzin

  • Dziś: 1
  • Tydzień: 527
  • Miesiąc: 3287
  • Wszystkie: 7810

Znajdź nas

  • Logo: Facebook
  • Logo: Youtube